ANBI-status 

Realisatie van Hospice Parunashia door Stichting Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken

De Stichting Hospice Sint-Michielsgestel en omstreken is opgericht op 24 juli 2018 en heeft haar statutaire zetel te Sint-Michielsgestel. Het postadres is Theerestraat 55-57, 5271GB Sint-Michielsgestel. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 72352558 met vermelding RSIN 859081813. Stichting Hospice Sint-Michielsgestel en omstreken exploiteert een hospice onder de naam Hospice Parunashia aan de Theerestraat 55-57, 5271 GB Sint-Michielsgestel. De Hospice is geopend in augustus 2019. Zowel stichting Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken als Stichting vrienden van hospice Sint-Michielsgestel en omstreken hebben de ANBI-status verkregen met ingang van 24 juli 2018. 

Doel

Het hospice is inhoudelijk opgezet naar het ‘type’ bijna-thuis-huis. Dat betekent dat er palliatieve/terminale zorg met een medium care karakter wordt verleend, op dezelfde manier als dat in de thuissituatie kan plaatsvinden aan mensen die die zorg echter niet in een thuissituatie kunnen krijgen.

De medische zorg wordt verricht door de eigen huisarts. De zorg wordt uitgevoerd door de thuiszorg, fysiotherapeut, de zorgvrijwilligers en eventueel door familie en vrienden. De zorg bestaat naast lichamelijke verzorging uit sociale, spirituele en psychische steun. Het is niet mogelijk om high-care patiënten te begeleiden in de Hospice.

De vrijwilligers vormen de ruggengraat, de kern van Hospice Parunashia. Bij de geplande bezetting van het hospice zijn een 60-tal vrijwilligers nodig voor de niet-medische zorgtaken en de ondersteunende taken. De vrijwilligers worden aangestuurd door een coördinator, die in deeltijd dienstverband tot de stichting werkzaam zal zijn.

Stichtingsbestuur & beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken bestaat sinds de oprichting uit:
A.B.M. (Ton) Huisman, voorzitter
W.M.M. (Wout) van Son, secretaris
L.R. (Laurens) van Heugten, penningmeester
J.M. (Anny) van Zandbeek- Verhoeven, bestuurslid
H.C.A.M. (Eric) van Rijswijk, bestuurslid
W. (Willemien) Mommersteeg-Willekens, bestuurslid

De bestuursleden genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden en stellen zich belangeloos ten dienste van de stichting.

Beleidsplan & financiële onderbouwing

Download hier het beleidsplan inclusief begroting exploitatie.

Download hier het financiële jaarverslag van 2018

Download hier het financiële jaarverslag van 2019