Weet dat echt elke bijdrage ertoe doet!

Alle bijdragen, van klein tot groot, particulier of zakelijk, worden zeer gewaardeerd. Naast de kosten voor het opstarten van de hospice zijn er jaarlijks kosten die door giften en schenkingen bekostigd worden. U kunt zich ook aanmelden voor de ‘Club van 100’ een initiatief van de Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.

“Door vele giften, bijdrage en de inzet van mensen die het hospice een warm hart toedragen is het mogelijk op termijn een sluitende begroting te realiseren.”

Ton Huisman, penningmeester Stichting Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken

Uw financiële bijdrage

U kunt uw gift overmaken t.n.v. Stichting Vrienden van de Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.
IBAN: NL98RABO0331927829

Hospice Parunashia structureel ondersteunen?
Word dan lid van de ‘Club van 100’

 

Voor iedereen die Hospice Parunashia een bijzonder warm hart toedraagt is de ‘Club van 100’ opgericht. Dat wil zeggen dat deze club van trouwe vrienden elk jaar in de maand mei een bedrag van 100 euro overmaakt.

Vanzelfsprekend gaan deze financiële bijdragen rechtstreeks naar de Hospice ter ondersteuning en verlichting van vaste kosten. En dit geld gebruiken we ook als er eens iets extra’s nodig is voor onze bewoners, bijvoorbeeld als een tv vervangen moet worden of een betere douchebrancard nodig is. We verzekeren u: alles komt ten goede aan onze gasten.

Graag nodigen wij u uit om lid te worden van deze bijzondere club trouwe vrienden, meld u hier direct aan of via vrienden@hospiceparunashia.nl. U ontvangt dan een rekening. Liever schriftelijk aanmelden? Stuur uw gegevens naar:

Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken
t.a.v. Willemien Mommersteeg
Petrus Dondersplein 11
5271 AA Sint-Michielsgestel

U bent van harte welkom bij de ‘Club van 100’! 

Uw gift voor Hospice Parunashia aftrekbaar van de belasting?

Wij verwijzen u graag naar uw financieel adviseur of de belastingdienst.

Hospice Parunashia heeft een ANBI status.