Hospice Parunashia, voor wie en hoe? Informatie voor professionals

Hospice Parunashia is bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte die binnen een paar maanden (circa drie) zullen overlijden en waar de zorg thuis niet meer mogelijk is. We willen een bijna-thuis-huis zijn, dus zoveel mogelijk organiseren we alles zoals thuis. Met onze vrijwilligers, verpleegkundige zorg door Vivent en de medische zorg door de eigen huisarts.

Het Hospice is bedoeld voor patiënten met kanker, orgaanfalen, neurologische aandoeningen, multimorbiditeit die niet meer beter kunnen worden en op afzienbare tijd zullen overlijden. We proberen goede palliatieve zorg te geven aan deze groep. Voor mensen met cognitieve functiestoornissen is de zorg in ons Hospice niet zo geschikt.

Vaak zullen mensen vanuit hun eigen huis of vanuit het ziekenhuis naar het nieuwe thuis in Parunashia komen. De huisarts of medisch specialist of verpleegkundigen van het ziekenhuis bellen naar Parunashia. De coördinator stelt vragen over de ziekte en de fase waarin iemand is, over de medische- en verpleegkundige zorg die nodig is en nog wat bijzonderheden. De coördinator kijkt of er plaats is, of de benodigde zorg geleverd kan worden en of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden. De coördinator zal meestal ook even overleggen met een van de artsen die bij het Hospice betrokken zijn. Die kan zonodig nog bellen met de verwijzend specialist of huisarts.

Het Hospice ontvangt gasten uit de kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel, maar ook uit de nabije omgeving zoals Vught, Schijndel of ‘s-Hertogenbosch. Ook gasten van verder met familie hier in de omgeving zijn welkom.

Het is de bedoeling dat de eigen huisarts de medische zorg blijft doen, net als thuis. Komt iemand van verder weg dan neemt een van de huisartsen uit Den Dungen of Sint-Michielsgestel de zorg over. De thuiszorg wordt gedaan door thuiszorgorganisatie Vivent. Bij de komst naar Parunashia is er een uitgebreidere kennismaking en bekijken we de belangrijkste medische en verpleegkundige zaken. We gaan goed zorgen voor de gasten van Parunashia, net als thuis!

Voor meer informatie en het aanmelden van patiënten kunt u bellen met telefoonnummer 073 – 200 19 80