Ondersteuning in de breedste zin van het woord

Hospice Parunashia mag rekenen op de ondersteuning van Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.

Een structurele bijdrage aan instandhouding van de hospice

Hospice Parunashia is voor wat betreft haar inkomsten afhankelijk van een subsidie van het ministerie van VWS en een bijdrage voor persoonlijke kosten. Vooral in de eerste jaren zijn die onvoldoende en is het hospice afhankelijk van giften, sponsoring en vrijwillige bijdragen. De Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel helpt dit te realiseren.

O.a. door het weven en informeren van ‘Vrienden’. Op verschillende manieren kunt u een ‘Vriend van Hospice Parunashia’ worden, bijvoorbeeld door een gift over te maken, lid te worden van ‘De club van 100’ of een gift in natura te doneren.

Bestuur van de stichting Vrienden van…

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
W.A.H. (Willemien) Mommersteeg-Willekens, voorzitter
O. (Odette) van Waes, secretaris
R. (Renske) van Nunen, tweede secretaris
H.H.J.Th. (Henriette) den Otter, penningmeester
S.H.S. (Silvio) van Eunen, bestuurslid
P. (Paul) Koeslag, bestuurslid

Secretariaat:
Vrienden van Hospice Parunashia
Petrus Dondersplein 11
5271AA Sint – Michielsgestel.
vrienden@hospiceparunashia.nl

De bestuursleden genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden en stellen zich belangeloos ten dienste van de stichting.

Download hier het beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.