Een nieuw, goed jaar

31 december 2020

Dit jaar sluiten we af met een zeer gemengd gevoel.

We hebben als Hospice Parunashia veel kunnen betekenen voor onze gasten en hun familie. Hier zijn we trots op! We doen precies waar het Hospice voor bedoeld is, met z’n allen maken we het verschil! Helaas heeft de corona periode ook erg veel van eenieder gevraagd. Wij wensen iedereen die hier persoonlijk mee te maken heeft heel veel kracht toe.

Op deze laatste dag van 2020 willen we iedereen die op wat voor manier dan ook bijdraagt aan het Hospice enorm bedanken. Laten we samen hopen dat 2021 een goed jaar gaat worden.