Parunashia is er voor en door alle inwoners van de gemeenten Sint-Michielsgestel, Vught en omliggende gemeenten. In een warme, huiselijke omgeving bieden we palliatieve/terminale zorg met een medium care karakter. Dat betekent dat we zorg verlenen zoals in de thuissituatie, aan mensen die deze zorg niet (meer) thuis kunnen krijgen.

In Hospice Parunashia geven de eigen huisarts, de fysiotherapeut en de verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Vivent de medische zorg. In het geval de eigen huisarts van de gast verhinderd is, neemt een aan het Hospice verbonden huisarts de medische zorg over.

Voor de niet-medische zorg en de sociale, spirituele en psychische steun zijn er onze vrijwilligers. Op hen zijn wij enorm trots. Zij vormen de ruggengraat van Hospice Parunashia en geven niet alleen de gasten maar ook familie en vrienden de gewenste ondersteuning en aandacht.
Per week zijn zestig vrijwilligers ingeroosterd. Zij draaien in tweetallen diensten van vier uur, van 7.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds, zowel door de week als in het weekend. ‘s Nachts is er een medewerker van Vivent Thuiszorg.
De vrijwilligers worden aangestuurd door twee coördinatoren en een klein team hulpcoördinatoren. Zij werken eveneens op vrijwillige basis.

Een goede start

In augustus 2019 opende Hospice Parunashia haar deuren, in een prachtig verbouwd pand aan de Theerestraat 55 – 57 in Sint-Michielsgestel. Hier ging een gedegen voorbereiding van enkele jaren aan vooraf. Met veel draagvlak en ondersteuning uit de gemeenschap en natuurlijk met hulp van de vele vrijwilligers konden wij dit alles realiseren.
Sinds de start mochten wij al tientallen gasten en hun familie in ons huis verwelkomen en verzorgen.

Maar… we zijn dan wel gestart maar we zijn niet klaar. We blijven een beroep doen op de gemeenschap van Sint-Michielsgestel en omstreken. Daarom vragen wij u: ondersteun ons financieel of word vrijwilliger.

Stichting en bestuur

Stichting Hospice Parunashia is opgericht op 24 juli 2018 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72352558. De stichting heeft sinds haar oprichting een ANBI-status onder nummer 859081813.

Het bestuur bestaat uit:

Ton Huisman, voorzitter
Suzan Cooijmans-Rus, secretaris
Laurens van Heugten, penningmeester
Willemien Mommersteeg-Willekens, bestuurslid
Jos Huisman, bestuurslid

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en stellen zich belangeloos ten dienste van de stichting.
Stichting Hospice Parunashia wordt materieel en immaterieel ondersteund door Stichting Vrienden van Hospice Sint-Michielsgestel en omstreken.

Beleidsplan & financiële verantwoording

 Beleidsplan inclusief begroting exploitatie

 Jaarverslag 2018

 Jaarverslag 2019

 Jaarverslag 2020

 Jaarverslag 2020 voor Anbi status

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023