Op deze pagina leest u informatie voor professionals, zoals huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen.

Voor wie?
Hospice Parunashia is er voor goede palliatieve zorg aan:

  • mensen met een ongeneeslijke ziekte
  • die binnen afzienbare tijd (circa drie maanden) zullen overlijden
  • waar de zorg thuis niet meer mogelijk is.

We zijn er voor mensen met kanker, orgaanfalen, neurologische aandoeningen en/of multimorbiditeit.
Voor mensen met ernstige cognitieve functiestoornissen (dementie en/of een ernstige psychiatrische aandoening) is de zorg in ons Hospice niet geschikt.

We ontvangen gasten uit de gemeenten Sint-Michielsgestel, Vught maar ook uit de nabije omgeving zoals Boxtel, Schijndel of ‘s-Hertogenbosch. Ook gasten van verder met familie hier in de omgeving zijn welkom.

Zorg verlenen zoals thuis
We zijn een ‘bijna-thuis-huis’, dus we organiseren alles zoveel mogelijk zoals thuis. Het is daarom de bedoeling dat de eigen huisarts de medische zorg blijft doen, net als thuis. Komt iemand van verder weg dan neemt een van de huisartsen uit Den Dungen of Sint-Michielsgestel de zorg over; dit in overleg met de eigen huisarts van de gast.

De thuiszorg en nachtzorg wordt gedaan door thuiszorgorganisatie Vivent.

Onze onvolprezen vrijwilligers zijn er voor de niet-medische zorgtaken en de ondersteunende taken.

Vanzelfsprekend werken wij volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wijze van aanmelden
U kunt als huisarts, medisch specialist of verpleegkundige telefonisch contact met ons opnemen: 073 – 200 19 80.
De coördinator stelt vragen over de ziekte en de fase waarin iemand is, over de medische- en verpleegkundige zorg die nodig is en of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden. Ook kijkt hij of zij of er plaats is en of de benodigde zorg geleverd kan worden. Meestal overlegt de coördinator met een van de artsen die bij het Hospice betrokken zijn; zo nodig belt de arts naar u terug.

Bij de komst naar Parunashia is er een uitgebreidere kennismaking en bekijken we de belangrijkste medische en verpleegkundige zaken. We gaan goed zorgen voor de gasten van Parunashia, net als thuis!

Netwerk
Dankzij de fijne samenwerking met professionals in de regio kunnen wij ons werk goed verrichten. Zo zijn er uitstekende contacten met de huisartsen en apothekers, Vivent Thuiszorg, collega-hospices, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en we zijn lid van VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o. (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Contact
Bel voor meer informatie en aanmelden: 073 – 200 19 80


Eric van Rijswijk

“Fijn dat we in onze eigen gemeente een zorg-leefsituatie voor mensen in de laatste fase van hun leven kunnen bieden.”

Eric van Rijswijk
Huisarts in Den Dungen en medisch adviseur van het Hospice
Dorethee en Jos

“De samenwerking met het thuiszorgteam van Vivent verloopt super. We zien vaak dezelfde gezichten, ze komen elke dag over de vloer en draaien de nachtdiensten.”

Dorothee & Jos
Coördinatoren