Parunashia kent vele vrienden die er met hun giften of schenkingen – groot of klein, particulier of zakelijk – voor zorgen dat de exploitatie van het Hospice gewaarborgd is èn dat er ruimte is voor extra’s. Alles wat u wilt weten over de Vrienden van Parunashia leest u op deze pagina.

Hospice Parunashia is voor wat betreft haar inkomsten afhankelijk van een subsidie van het ministerie van VWS en een bijdrage voor persoonlijke kosten. Vooral in de eerste jaren zijn die onvoldoende en zijn we afhankelijk van giften, sponsoring en vrijwillige bijdragen. De Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel helpt dit te realiseren, onder andere door het werven en informeren van ‘Vrienden’.
Vanzelfsprekend gaan alle financiële bijdragen rechtstreeks naar het Hospice ter ondersteuning en verlichting van vaste kosten. En dit geld gebruiken we ook als er eens iets extra’s nodig is voor onze bewoners, bijvoorbeeld als een tv vervangen moet worden of een betere douchebrancard nodig is. We verzekeren u: alles komt ten goede aan onze gasten.

Is uw gift voor Hospice Parunashia aftrekbaar van de belasting? Hiervoor verwijzen wij u graag naar uw financieel adviseur of de belastingdienst.

Uw gift
U kunt uw gift overmaken op bankrekening IBAN: NL98RABO0331927829, t.n.v. Stichting Vrienden van de Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.

Voor de inrichting en het onderhoud van het huis, scholing van vrijwilligers, communicatie met de diverse doelgroepen, enzovoort, zijn ook giften in natura welkom. Heeft u een gift in nature? Neem contact met ons op via vrienden@hospiceparunashia.nl om af te stemmen hoe we deze in kunnen zetten.

Overweegt u een bijzondere gift of schenking aan de Stichting Vrienden? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 073 – 200 19 80 (doorkiesnummer 3), dan maken we snel een afspraak.

Club van 100
Voor iedereen die Hospice Parunashia een bijzonder warm hart toedraagt is de ‘Club van 100’ opgericht. Deze club van trouwe vrienden maakt elk jaar in de maand mei een bedrag van 100 euro over. Een lidmaatschap als familie, bedrijf, zorginstelling of dienstverlener is mogelijk.

Inschrijven voor lidmaatschap is eenvoudig. Stuur een mailtje naar: vrienden@hospiceparunashia.nl. Vermeld in de mail uw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt deze gegevens ook op een briefje schrijven en sturen naar:
Vrienden van Hospice Parunashia
Theerestraat 55-57
5271GB Sint-Michielsgestel

U bent van harte welkom!

Stichting en bestuur
De Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken heeft met ingang van 24 juli 2018 de ANBI-status onder RSIN 859038452. Iedere maand maakt de Stichting Vrienden een mooi bedrag over ten behoeve van de exploitatie van het huis.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:
Willemien Mommersteeg-Willekens, voorzitter
Odette van Waes, secretaris
Henriette den Otter, penningmeester
Babette de Jager, bestuurslid

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en stellen zich belangeloos ten dienste van de stichting.
De Stichting Vrienden van de Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken werkt nauw samen met de Stichting Hospice Sint-Michielsgestel en omstreken.

Secretariaat
Vrienden van Hospice Parunashia
Theerestraat 55-57
5271GB Sint – Michielsgestel
vrienden@hospiceparunashia.nl

Bankrekening
IBAN: NL98RABO0331927829
t.n.v. Stichting Vrienden van de Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.

Financiële verantwoording

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023