Willemien Mommersteeg-Willekens

In de vroege ochtend van zondag 2 juni is Willemien Mommersteeg – Willekens, na een kort ziekbed, op 68 jarige leeftijd overleden. Willemien was met Anny van Zandbeek initiatiefnemer van Hospice Parunashia en sinds de oprichting in augustus 2018 bestuurslid van Stichting Hospice Parunashia en voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Sint-Michielsgestel en omstreken. Als bestuurslid zorgde Willemien met name voor de contacten met de gasten van het hospice en hun naasten, vanaf het eerste contact, en met de verwijzende instanties en huisartsen. Die rol was op haar lijf geschreven en vervulde ze met een warme betrokkenheid en oprechte interesse voor ieder persoon. Ze kende alle vrijwilligers en bood ze altijd een luisterend oor.
 
In haar rol als voorzitter van de stichting Vrienden van het hospice wist Willemien een brede kring van vrienden aan het hospice te binden en vele winkels en bedrijven te enthousiasmeren voor sponsoring. Met haar kenmerkende empathie en betrokkenheid was zij een verbindende kracht voor zowel het dorp als de gemeenschap.
 
Vier jaar geleden, nog maar kort na de opening van het hospice, werd Willemien ziek. Na een intensieve medische behandeling kwam ze er weer boven op. Tot ze twee weken geleden in de bestuursvergadering vertelde dat de ziekte zich opnieuw had geopenbaard. Dit keer was geen herstel of uitstel mogelijk. Dat het zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht.
 
Met het overlijden van Willemien verliezen we de “moeder” van het hospice. We zijn haar diep dankbaar voor alles wat ze voor het hospice, de vrijwilligers, en haar collega-bestuursleden heeft betekend. Onze gedachten zijn bij haar echtgenoot Kees, haar kinderen Marleen en Pim en hun partners en de kleinkinderen. De mooie herinneringen aan een geweldige Willemien zullen daarbij veel troost geven.