Rabo Clubkas-actie: uw stem heeft ons bij de top 25 gebracht

2 december 2018

Onlangs deden wij een oproep om een stem op Hospice Parunashia uit te brengen bij de Rabobank Clubkas actie! En daar heeft u in groten getale gehoor aan gegeven, want we zijn bij de Top 25 geëindigd. Hoeveel stemmen we precies hebben ontvangen wordt op maandag 10 december door de Rabobank onthuld.

Op 10 december weten we meer

De stemperiode van onze Clubkas Campagne is gesloten en de stemmen zijn geteld. Maar liefst 491 verenigingen en stichtingen namen deel aan de Rabo Clubkas Campagne en Hospice Parunashia hoort bij de Top 25. De hoogte van dat bedrag houdt de Rabobank nog even geheim… Dat krijgen we tijdens de feestelijke bijeenkomst op 10 december a.s. te horen.

Grote dank aan iedereen die op ons gestemd heeft

Natuurlijk zijn we ontzettend blij dat we een bedrag gaan ontvangen. Maar minstens zo belangrijk is dat we uw stem hebben gekregen. Dit geeft de initiatiefnemers een enorme steun in de rug. Het is zo bijzonder om te zien hoeveel ondersteuning wij krijgen voor de Hospice. En weet dat we met alles blij zijn: kleine bedragen, grotere bedragen of andere ondersteuning, wij zijn u zeer erkentelijk!

Houd onze website in de gaten, we doen u vanzelfsprekend verslag van de feestelijke bijeenkomst van 10 december a.s.

Lees hier meer over de Rabobank clukas-actie